Regnskab 2016/Budget 2017

Regnskab 2016/Budget 2017 ligger nu på hjemmesiden under regnskaber

Posted in Uncategorized | Comments Off on Regnskab 2016/Budget 2017

Referat generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 2017 ligger nu på hjemmesiden under referater

Posted in Uncategorized | Comments Off on Referat generalforsamling 2017

Kontaktliste opdateret

Kontaktliste og bestyrelses oversigt er opdateret og tilpasset General forsamling 2017

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kontaktliste opdateret

Ny opdateret husorden fra generalforsamling 2016 er på hjemmesiden nu under vejledninger

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kontaktliste opdateret

Navne og kontaktinfo på bestyrelsesmedlemmer i AB Sølvholm er opdateret

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Afgørelse fra Københavns Byret vedrørende Det Lille Vinhus

Kære naboere og andelshavere.

Byretten har afsagt dom i sagen mellem AB Sølvholm og Det Lille Vinhus. Klik på linket nedenfor for at læse dommen i sin helhed.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i december måned hvor det bliver mulighed for at diskutere dommen.

Kbh Byret dom af 20.11.2014

Posted in Uncategorized | Leave a comment

AB Sølvholm på Facebook

Andelsforeningen AB Sølvholm har fået en facebook-side

https://www.facebook.com/groups/561489790568610/

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Underskrevet referat_GF 2012

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Generalforsamling – sæt kryds!

Der bliver afholdt generalforsamling den 16 april kl 19:00. Dagsorden m.m. vil blive omdelt. Vel mødt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

En bøn fra skraldefolkene

Skraldefolkene har svært ved at komme rundt med containere på grund af store ladcykler, anhængere og cykler. Især er det et stort problem når de låses fast til tørrestativerne.
Så lad være med at låse din cykel fast til tørrestativet!
(Så kan vi også komme til at bruge tørrestativerne …)

TAK 🙂

Posted in Uncategorized | Leave a comment