Afgørelse fra Københavns Byret vedrørende Det Lille Vinhus

Kære naboere og andelshavere.

Byretten har afsagt dom i sagen mellem AB Sølvholm og Det Lille Vinhus. Klik på linket nedenfor for at læse dommen i sin helhed.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i december måned hvor det bliver mulighed for at diskutere dommen.

Kbh Byret dom af 20.11.2014

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply