Afgørelse fra Københavns Byret vedrørende Det Lille Vinhus

Kære naboere og andelshavere.

Byretten har afsagt dom i sagen mellem AB Sølvholm og Det Lille Vinhus. Klik på linket nedenfor for at læse dommen i sin helhed.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i december måned hvor det bliver mulighed for at diskutere dommen.

Kbh Byret dom af 20.11.2014

Posted in Uncategorized | Leave a comment

AB Sølvholm på Facebook

Andelsforeningen AB Sølvholm har fået en facebook-side

https://www.facebook.com/groups/561489790568610/

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Underskrevet referat_GF 2012

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Generalforsamling – sæt kryds!

Der bliver afholdt generalforsamling den 16 april kl 19:00. Dagsorden m.m. vil blive omdelt. Vel mødt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

En bøn fra skraldefolkene

Skraldefolkene har svært ved at komme rundt med containere på grund af store ladcykler, anhængere og cykler. Især er det et stort problem når de låses fast til tørrestativerne.
Så lad være med at låse din cykel fast til tørrestativet!
(Så kan vi også komme til at bruge tørrestativerne …)

TAK 🙂

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Regnskab 2010 + Budget 2011

… ligger nu på siden. God læsning!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny husorden!

Under vejledninger findes nu den nye husorden som den blev vedtaget på generalforsamlingen 11 april 2011.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ordinær generalforsamling

Vi afholder den årlige ordinære generalforsamling mandag den 11 april kl 19:00.

Generalforsamlingen afholdes i Eastern Corners lokaler, Rørholmsgade 2A, 1.th.

Vel mødt!

Posted in Generalforsamling, Uncategorized | Leave a comment

Genoplivet!

Vi prøver at skubbe lidt liv i foreningens hjemmeside igen. Vi kommer til at holde siden opdateret med bestyrelsens arbejde, nyt fra gårdrådet m.m.

Men en hjemmeside er kun interessant, hvis der står noget interessant, så derfor håber vi meget at alle vil gå ind og læse og kommentere

Tusind tak!

Stor hilsen fra jeres nye webmaster – Marie Schiøtz

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Oprydning på loftsrummene

Vi mangler stadig at få nogle loftsrum registreret til de rigtige ejere, Richard og Jess vil derfor kontakte de andelshavere som ikke fik skrevet sig på listerne i opgangene. Vi regner med at have overblikket klart i løbet af maj, således at der blive ryddet op i de loftsrum som ikke er registreret i løbet af marts/april.

Posted in Vedligehold | Tagged | Leave a comment